ÖZELLİKLER

Sağlık Firmaları İçin İş/Süreç Takibi


Hasta Sayı/Tetkik Takibi

E-Work üzerinden MR ve Tomografi cihazlarının günlük her personel bazındaki çekim sayıları, cihazlardan otomatik olarak ework sunucularına aktarılır ve herhangi bir insan eli ile yazılma durumundaki sayı hataları ortadan kaldırılmış olarak yöneticilerin önüne düşer.

Yıllık, aylık, günlük ve hastane bazında her bir cihaz için istatistik bölümünden sayı takibi yapılabilir. Sayı takibinin yanında her bir personelin kaç saat çalıştığı sistem üzerinden hesap edilir ve personellerin fazla mesai, prim vb. hakları belirlenir.


Satın Alma Süreç Takibi/Yönetimi

E-Work üzerinden personeller web arayüzünden kendi birimlerine malzeme talebinde bulunabilir, ve bulundukları malzeme talepleri hakkındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bunun yanında satın alma birimi personellerin malzeme taleplerini onaylayabilir veya reddedebilirler.

Tüm malzeme talep sürecinin sonucunda onaylanan malzemelerin toplam maliyetleri sistem üzerinden ay, gün, yıl, hastane bazında sistematik olarak görüntülenebilir.


Personel İzin Yönetimi

E-Work üzerinden personeller hem mobil uygulamadan hem web arayüzünden izin talebinde bulunabilir, mevcut izin haklarının toplamını görüntüleyebilir ve sağlık personellerinin bazılarının sahip olduğu şua izni haklarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bunun yanında yöneticiler personellerin izin taleplerini onaylayabilir veya reddedebilirler.

...

Onam Formu Yönetimi

E-Work’e entegre bir uygulama olan E-Work Onam Tablet uygulaması ile sağlık kuruluşlarında onam formu alınması gereken hastalardan tabletlerle onam formu alabilir, tablet üzerinden hastaların onam formuna imza atmalarını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde alınan onam formları ile hem kağıt israfı yapılmamış olur, hem de her hastadan alınan onam formunu sistem üzerinden geçmişe yönelik olarak görüntüleyebilirsiniz. Alınan onam formları ayrıca hastanın verdiği iletişim adresine dijital olarak gönderilmektedir.

Demo Talebinde BulununHemen Deneyin